Chiron, de 17de Gene Key en de coronapandemie

Wat mij opvalt, is dat Chiron, de gewonde heler, zo ongeveer vanaf het begin van de coronapandemie voor de tweede keer in de 17de Gene Key (Ram) staat. De 17de Gene Key gaat niet zo zeer over het coronavirus, maar meer over de wereldwijde opmars van de complottheorieën en de massale heftige reacties op tegenstrijdige berichtgeving. De energie van de 17de Gene Key beweegt immers vanuit de Schaduw van Opinie via de Gave van Verziendheid naar de Siddi van Alziendheid. Niet alleen Nederland, maar de hele wereld lijkt ineens wel verdeeld in ‘schapies en wappies’, zoals de collage van Brenda Beek zo treffend illustreert. Nog nooit zijn er zoveel boze BN’ers op de sociale media te vinden en hun volgers die met elkaar in de clinch liggen. Grappig detail is dat een aantal van die boze BN’ers hun zon in Ram hebben zoals Robbert Jensen en Micha Kat.

Gewonde Heler

Maar wat is Chiron en wat doet deze planeet precies? Chiron is een astroïde, die zich in een elliptische baan tussen de buitenplaneten Neptunus en Pluto beweegt. Ongeveer eens in de vijftig jaar keert hij op hetzelfde punt terug in de zodiak.  De Griekse mythologie beschrijft Chiron of Cheiron  als de “goede centaur”. Deze onderscheidt zich van de andere centauren door zich te ontwikkelen in kennis en wijsheid van de muziek, medicijnen en het boogschieten, genezing en kunst. En toen kwam de dag dat een pijl van Heracles Cheiron per ongeluk verwondde. Cheiron leed daarna erg veel pijn die hij zelf niet kon helen.

En omdat Cheiron onsterfelijk was kwam er ook geen eind aan de pijn. Cheiron bleef voortdurend op zoek naar een medicijn om te genezen van zijn wond, en werd daardoor heel bedreven in de geneeskunde. Astrologen beschouwen Chiron als de gewonde heler. De positie van Chiron in de horoscoop illustreert dan ook de dingen die we heel goed voor anderen kunnen doen. Maar niet zo makkelijk voor onszelf. Het gaat om onze blinde vlek, kwaliteiten die anderen heel duidelijk in ons zien, maar die we zelf niet zien. Terwijl we die nu net zo hard nodig hebben voor onze eigen genezing

Pluto en de machtsreset

Chiron blijft meer dan een jaar in poort 17. Hij zal in dat tijdsbestek heen en weer (retrograde) dwalen door poort 17, maar hij verlaat poort 17 pas in april 2021. Dit valt samen met de nasleep van de Pluto-Zuid-Node-conjunctie in 2019 en de Pluto-Saturnus-conjunctie in januari 2020, die een diepgaande reset van oude structuren, inclusief machtsstructuren en organisatiestructuren, met zich meebrengt. In deze tijd krijgen we wereldwijd te maken met slecht leiderschap en leiders die ofwel geen begrip hebben of die hun begrip misbruiken ten nadele van anderen.

Omdat Chiron de gewonde heler is, gaan we massaal onze kennis in dienst stellen om te genezen of genezen te worden door goed leiderschap. We zien dit ook terug in de politiek, die momenteel wereldwijd heftig onder vuur ligt, er dreigen zelfs revoluties. Als gewonde heler zien we Chiron ook terug in de ziekenhuizen waar letterlijk zieke zorgmedewerkers andere patiënten helpen. Dit is een tijd waarin wij worden uitgedaagd om open te staan en te luisteren naar een diversiteit aan gegevens en naar meningen die verschillen en van de onze. We begrijpen dat de wereld complex is en dat er nergens een pasklare oplossing ligt.

De zondenbok

Het is een rare tijd, hoor ik om me heen. Maar wat vooral raar is zijn de complottheorieën die de kop op steken, waarbij politici worden beschuldigd van pedofilie. Zo zien mensen de coronacrisis op hele veel verschillende manieren. Steeds weer andere mensen en groepen krijgen de schuld, terwijl misschien wel niemand echt schuldig is.

De sociale media hebben nog nooit zo bol gestaan van al die tegenstrijdige meningen en protesten. We zijn met zijn allen gefixeerd op wat we denken te weten en niets anders laten tellen. Een afwijkende mening wordt sneller als vijandig beschouwd. Het is goed om te leren relativeren en zonder trots toe te geven dat we het bij het verkeerde eind hebben gehad. We weten namelijk niet alles. Het blijkt ook dat onze machthebbers niet alles weten en het is goed dat ze toegeven wanneer ze een inschattingsfout hebben gemaakt.