Vos, totemdier van de 26ste Gene Key

Wie kent hem niet, de Vos Reinaert van de beroemde Fabels van Jean de La Fontaine. De slimme slijmbal, die andere dieren zo vakkundig om de tuin leidt, zodat hij er zijn eigen voordeel mee doet. Hij is het totemdier van de 26ste Gene Key, de ‘sacred trickster’, de heilige bedrieger, zoals Richard Rudd deze Gene Key noemt.

Heilige bedrieger

De energie van de 26ste Gene Key beweegt vanuit de Schaduw van Hoogmoed naar de Gave van Gewiekstheid. Vervolgens gaat deze naar de Siddhi van Onzichtbaarheid. Hoe kan gewiekstheid nou een heilige gave zijn? Je zou zeggen dat list en bedrog toch een vorm van schaduwkanten zijn. Maar dat is echter ten dele waar. List en bedrog zijn pas negatief als je er een ander schade mee berokkent. Maar iets of iemand om de tuin leiden kan ook zijn positieve effecten hebben. Kijk bijvoorbeeld naar therapieën zoals NLP, waarmee je je brein met trucjes kunt herprogrammeren, zodat je verlost wordt van je fobie of trauma. De 26ste Gene Key lijkt in dat opzicht ook heel sterk op Type 3 van het Enneagram, de Succesvolle Werker. Mensen met type 3 of met een prominente Gene Key 26 zijn vaak erg goed om dingen te verkopen. Zij beschikken over een natuurlijke overtuigingskracht, die ook, bijvoorbeeld in het geval van NLP, helend kan werken. Denk maar aan het placebo-effect bij medicijnen.

Dromen

Wanneer je over een vos droomt, dan kan deze symbool staan voor een onbetrouwbare vriend, volgens droompsycholoog Georg Fink. Hij kan ook jouw eigen listige sluwheid symboliseren, wanneer je onbewust je zin door wilt drukken. Wanneer je een vos vangt, dan heb je jezelf onder controle. Droomsymboliek staat nooit 100% vast, het is echter zeer persoonlijk en moet je binnen de context van je droom interpreteren. Weeg bij je interpretatie altijd je eigen gevoel hierbij mee.

Sjamanen en droompsychologen zien dieren als belangrijke symbolen, die ons vertellen over ons innerlijke landschap. Veel van die symbolen zijn universeel en komen voor in allerlei culturen over de aarde. Lees hier het uitgebreide vertaalde artikel over de dieren in relatie tot de Gene Keys van Richard Rudd.

Petra Stam Krachtdieren
Petra Stam Krachtdieren