Jupiter en Saturnus staan samen in de 60.5de Poort

Vandaag 21 december 2020 is het een bijzondere dag, want Jupiter en Saturnus staan samen in de 60.5de Poort, in 0.31 graden Waterman. De astronomen spreken van een bijzonder fenomeen, want deze samenstand komt normaliter maar 1x per 20 jaar voor. Maar 1x in de 800 jaar komen ze extreem dicht bij elkaar, zoals vandaag, bericht het journaal. Maar wat betekent dit binnen de Human Design en de astrologie?

Astrologisch

Jupiter is de planeet van uitdijen en Saturnus is de planeet van beperking en begrenzing. Deze twee planeten hebben dus tegengestelde energieeën. Vandaag lees je in het journaal dat er ook letterlijk wrijving en conflicten ontstaan bij de grenzen en met name tussen het Verenigd Koninkrijk en het vaste land. Het VK is al langer bezig om zich los te maken van de Europese Unie, maar met het nieuwe coronavirus, dat zich steeds meer uitbreidt, worden de Europese grenzen steeds verder op slot gezet. Nu is het gedoe met grenzen en het coronavirus al langer aan de gang dit jaar, maar de afgelopen dagen wordt de wrijving tussen de grenzen steeds voelbaarder. Je ziet aan de andere kant dat de mensen het niet meer pikken en graag weer handel willen drijven, ze willen graag hoop, wat duidt op Jupiter invloeden. Daarnaast is er ook hoop op het vaccin, dat de begrenzingen en beperkingen weer kan versoepelen. Deze samenkomst van de twee grootste planeten is het sterkst voelbaar, wanneer ze zich binnen 1 astrologische graad bevinden. Het proces was al voelbaar vanaf zondag 13 december en wordt minder vanaf 1 januari 2021.

I’ Ching

De samenkomst van Jupiter en Saturnus bereikt zijn hoogtepunt vandaag in de 60 poort op de 5e lijn. Deze poort gaat over beperkingen en het accepteren van de beperkingen, waardoor je boven jezelf kunt uitstijgen. De vijfde lijn gaat over leiderschap. De I’Ching zegt over de vijfde lijn: “Zoete beperking brengt heil. Heengaan brengt achting. Beperking moet op de juiste wijze worden doorgevoerd, wil ze werkzaam zijn. Als men alleen anderen beperkingen wil opleggen en zichzelf eraan onttrekt, zullen ze altijd bittere gevoelens opwekken en op verzet stuiten. Heilzaam is het daarentegen wanneer iemand die een leidende positie bekleedt, zelf met de beperking begint, niet teveel van zijn mensen verlangt en met bescheiden middelen iets tot stand weet te brengen. Waar zulk een voorbeeld werkzaam is, vindt het navolging, zodat alles wat men onderneemt moet slagen.” (Bron: Richard Wilheml: I Tjing, het Boek der Veranderingen.)

Human Design

Wat doen Saturnus en Jupiter in deze Poort en de vijfde lijn? Saturnus, heerser over de Steenbok en Waterman, voelt zich goed thuis hier. Saturnus kan makkelijk grenzen bepalen en accepteren, want dat is de natuurlijke staat van Saturnus. Maar omdat dit duo samenkomt over de grens in Waterman, begint er toch wat ‘te broeien’, omdat Waterman juist grensoverschrijdend wil zijn. Dus enerzijds is er een bewustzijn, dat vernietiging van oude beperkingen, nieuwe beperkingen opwerpt. Je ziet bijvoorbeeld dat het reizen (Jupiter) in Europa rond de feestdagen behoorlijk wordt beperkt, wat tot grote frustraties leidt bij mensen die gewend zijn rond deze tijd op vakantie te gaan. Maar Jupiter maakt dit proces extra moeilijk, omdat de energie van deze planeet uitdijt, dus tegen de grenzen opbotst. Dit zie je terug in de reisdrang, maar ook de koopdrang van mensen rond deze tijd. Dit resulteert tot verwarring bij de autoriteiten. Jupiter kan niet tegen beperkingen. Maar wanneer mensen begrijpen, dat het omgaan met de beperkingen, hun de sleutel geeft tot mogelijk leiderschap. Dan leren ze dit te accepteren en kunnen ze ermee omgaan.

Het mooie van deze stand is dat twee grote reuzen, die in de astrologie ook twee grote autoriteiten vertegenwoordigen, met elkaar ‘in discussie gaan’. Jupiter staat voor de Goeroe en Saturnus voor de Premier, de Vader. Het is een interessante tijd, waarin we nu leven.

Lees meer artikelen over Human Design en de Gene Keys