De droomboog totem codex

De droomboog totem codex

De droomboog – een droomyoga van de Gene Keys

Door Richard Rudd

(Vertaling Anne Marie de Haan)

De droom als de voedingsbodem

Alle mensen zijn gefascineerd door hun dromen. We dromen ook allemaal verschillend, en we dromen ook steeds anders in andere levensfasen. De meesten van ons gaan er waarschijnlijk van uit dat onze dromen de gevolgen zijn van ons leven naar buiten toe. Zij hebben immers gemerkt hoe verhoogde stress in de wereld lijkt te leiden naar een verwarde en hectische staat van dromen. We hebben ook allemaal verschillende niveaus van droomherinnering. Sommigen van ons dromen iedere nacht zeer levendig en herinneren zich een groot gedeelte van hun dromen. Anderen zullen zich maar heel weinig van hun droomleven herinneren. De droomboog totem codex is een systeem waarin wordt beschreven hoe dieren een cruciale symbolische functie in ons onbewuste spelen.

Al millennia lang heeft de mensheid zich toegang verschaft tot de informatie uit dromen. De sjamaan ziet het droomleven als realistischer dan het wakende leven. Dieptepsychologie ziet dromen als het verwerken van de onbewuste krachten in onze levens. Maar boven alles willen we de vreemde toevoer van van beelden en informatie, die dromen herbergen, interpreteren.

Energetische blauwdruk

De Droomboog is een volledig nieuwe benadering van de wereld van dromen. Het bevat een verbazingwekkende centrale boodschap die zelden door ons mensen is overwogen. Dat de droomwereld niet slechts een echo van de wakende wereld is. Het is eerder de vruchtbare grond waarin ons wakkere leven is ontkiemd. Denk eens na: terwijl je droomt, produceer je in feite elke nacht de energetische blauwdruk van de volgende dag van je leven. Dit is het omgekeerde waarop de Droomyoga is gebaseerd, dus dat wat de sjamaan heeft gezegd, is waar. Het droomleven is immers krachtiger dan het wakende leven omdat het de bron is van van het wakende leven. Uitgerust met deze waarheid kun je over enkele mogelijkheden nadenken om met het Droomboog-systeem te werken.

Als je jouw wakende leven kunt beïnvloeden door je dromen, dan kun je je bestemming veranderen terwijl je slaapt. Je kunt bijvoorbeeld worstelen met je financiën, en in je dromen kun je dit veranderen. Wanneer je op zoek bent naar die mythische perfecte partner, kun je het dromenrijk gebruiken om deze op te roepen. Misschien heb je een moeilijk gezondheidsprobleem, of ken je iemand anders met een gezondheidsprobleem. Dan kun je via je dromen diep in het onbewuste tot de kern hiervan binnendringen . En je kunt inzicht krijgen hoe je de uitdaging kunt aangaan om dit op te lossen. Echte sjamanen uit verschillende culturen hebben reeds bewezen dat bovenstaande mogelijk is. De droom is de bodem waarin het uiterlijke leven wordt gezaaid.

Dream Arc Totemanimal cursus

Geanimeerde verbeelding – het witte konijn volgen

De Droomboog is een complete innerlijke droomtechnologie die wacht op iedereen met genoeg verbeelding om zijn geheimen te ontsluiten. De menselijke verbeelding is een van de grootste sleutels om iemands leven te veranderen. Omdat het door de verbeelding is, dat beelden de verschillende bewustzijnsniveaus kunnen doorkruisen. Dat betekent het woord ‘verbeelding’ – de beelden bewegen ‘naar binnen’. Het hangt allemaal af van hoe diep je een beeld kunt oproepen om naar je onbewuste te reizen. Het beeld moet langs vele innerlijke afdelingen reizen, vanuit waken bewustzijn naar het uiterlijke of ‘alfa’ niveau.

Vervolgens beweegt het in diepere ’theta’ slaap tot het uiteindelijk de ‘delta’ of diepe slaap bereikt. Als je een beeld naar dit diepe slaapsfeer bewustzijn kunt verplaatsen, dan heb je het zaad gezaaid in de rijkste binnenste voedingsbodem die er is. Dit resultaat manifesteer je in je uiterlijke leven. Om een beeld zo diep in de delta-staat te plaatsen, moet je specifieke innerlijke kennis van de werking van het onbewuste hebben. Je moet ook een taal van de droomtijd leren, dat is de taal van symbolen en totemdieren.

Alfabet

In het domein van onze dromen, zullen we een nieuw terrein betreden waarin elk beeld dat we ontmoeten, een aspect van onze eigen psyche vertegenwoordigt. Daarom moeten we een hele nieuwe droomtaal leren- een taal die al millennia lang gebaseerd is op de koninkrijk van de natuur en de dierenrijken in het bijzonder. Door de Droomboog leren we exact waarom dieren, vogels, insecten, reptielen en vissen het alfabet van onze dromen vormen. In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, eindigt de droomwereld niet wanneer we ’s ochtends allemaal wakker worden, maar gaat door als een ononderbroken bewustzijnsketen.

Het enige dat verandert is ons toegangspunt tot de droomwereld. Zo blijven de dieren en totemdieren langskomen, zelfs als we overdag met onze aandacht in ons door media doordrenkte leven zitten. Elke totemdier is een ‘wit konijn’ dat ons dieper en dieper in de matrix van ons volledige bewustzijn leidt. Wanneer we alert zijn op onze totemdieren, dan kan ons leven enorm verrijkt en getransformeerd worden.

Droomyoga – Hoe het werkt

Het Droomboogsysteem is ‘een complete sjamanistische synthese voor het uitbreiden en het manifesteren van innerlijke visie’. Zoals je zult zien, is dit precies wat het is en wat het doet. Ten eerste moeten we allemaal gaan begrijpen wat innerlijke visie precies is en hoe deze zich tot ons verhoudt op persoonlijk niveau. Innerlijke visie verwijst naar een innerlijke blauwdruk diep in de DNA-moleculen in elke cel van ons lichaam. Binnen het menselijk lichaam is niet het DNA zelf, maar het celmembraan, waardoor informatie wordt gefilterd voordat deze ons DNA bereikt, een van de grootste geheimen. In de nieuwe geavanceerde biologie staat nu het cellulaire membraan bekend als belangrijker dan DNA zelf.

De reden hiervoor is dat het cellulaire membraan, de relatief dunne omhulling van elke cel, de intelligent interactieveld tussen onze genen en onze buitenwereld is. Kort samengevat is het celmembraan een archetypische drempel waarmee DNA kan worden beïnvloed. Dit is bijzonder gevoelig voor elektromagnetische energievelden zoals die door mensen worden gegenereerd door hun denken en voelen.

DNA

Hoewel onze DNA-blauwdrukken vooraf zijn gecodeerd en daarom onveranderlijk, is het toch mogelijk om de elektromagnetische frequentie in ons DNA te veranderen door middel van het celmembraan. Wanneer we de frequentie verhogen die door ons DNA gaat, dan ontgrendelen wij verborgen dimensies binnen dat DNA. Deze verborgen dimensies vertegenwoordigen onze innerlijk visie – een staat van verhoogd bewustzijn die bestaat in elke levende mens. Maar dat is over het algemeen onbewust als een niet-gerealiseerd potentieel.

Op het moment, dat we opnieuw toegang krijgen tot onze innerlijke visie over wie we werkelijk zijn, begint het binnen ons te ontvouwen. De rol van het Droomboogsysteem bestaat uit het handhaven van deze hoge frequentie, terwijl je wakker bent. Daarna leren we geleidelijk hoe het te behouden tijdens de verschillende fasen van de slaap. Uiteindelijk zal een aspect van ons wakende bewustzijn zelfs onze diepste slaap doordringen. Wanneer dit gebeurt, zal ons hele wezen zo verzadigd met onze innerlijke visie zijn, dat het begint te manifesteren in ons wakende leven. Het resultaat is een exponentiële verbetering in alle denkbare aspecten van ons leven.

De drie stadia van het proces

De structuur van de menselijke slaapcyclus is eigenlijk vrij complex en is globaal onderverdeeld in vijf fasen, waarin de verschillende hersengolffrequenties elkaar overlappen en elkaar doordringen. Het is interessant om op te merken dat naarmate onze algehele trillingsfrequentie stijgt, onze hersengolffrequentie daalt. Dit komt door een verschuiving in ons bewustzijn van het schedelbrein naar het meer geavanceerd systeem in de zonnevlecht. De verschillende fasen van de slaapcyclus kunnen verder worden gedestilleerd in drie hoofdfasen of sferen:

Alpha – de visiesfeer

Allereerst moet het beeld, dat zich in je leven zal manifesteren, worden herkend als een innerlijk visie. Iemands innerlijke visie is de kristallisatie van al zijn diepste verlangens. Het is niets minder dan het hoogste lot dat je je kunt voorstellen – jij leeft op je absolute zenit. Je innerlijke visie wordt bereikt via de alfafrequentie van het bewustzijn, wat onze natuurlijke staat tijdens extreme ontspanning, diepe meditatie of lichte slaap is. Het Droomboogproces traint jou individueel om naar believen de alfasfeer binnen te gaan. Hier heb je toegang en houd je altijd contact met je innerlijke visie.

De symbolische dragers van het alfabewustzijn zijn de totemvogels, die al eeuwenlang in verband zijn gebracht met visioenen of voorspellingen van de toekomst. Je DNA bevat een zeer specifieke visie op je toekomst en je bestemming, wat jouw totemvogels in symbolische vorm weergeven. Door het proces van de innerlijke ontdekking, laat de Droomboog je kennismaken met jouw drie totemvogels, die symbolisch jouw innerlijke visie dieper in je bewustzijn brengen.

Theta – de communicatiesfeer

Een beeld krijgen in onze diepe slaapfase is geen sinecure. In het beste geval kunnen de meeste mensen een beeld bewegen in hun theta-slaappatroon, wat op zichzelf al een hele prestatie is. In de thetafase (ook bekend als REM-slaap) kan iemands visie of beeld de hand reiken om de dromen van anderen aan te raken. Via deze theta-laag kunnen mensen met elkaar in dromen communiceren. Wanneer we van een andere persoon dromen, komen deze dromen voor in de theta-fase van slaapbewustzijn waarin het beeld van het persoonlijke naar het collectieve bewustzijnsveld beweegt. In het wakende bewustzijn is alleen de theta-frequentie toegankelijk. Dit wordt door een verhoogde staat tot stand gebracht door onvoorwaardelijke liefde, een zeldzaam fenomeen in mensen.

Tijdens de slaap heeft iedereen echter toegang tot de theta-frequentie, waarbij tijdens de slaap ons gevoel van individualiteit wordt afgesloten. En ook wanneer we weer terugvloeien in puur bewustzijn. Theta-dromen zijn altijd krachtige dromen, omdat onze menselijke identiteit zich vaak lijkt te vermengen met ons eigen bewustzijn. De theta-sfeer wordt door de zoogdier totems beheerd. Daar communiceert onze innerlijke visie met het gehele collectieve onbewuste. Vanuit de theta-slaapfase komt onze menselijke creativiteit naar voren. En hoe dieper we onze visie laten gaan, hoe meer het creatieve genie zich manifesteert aan ons levensoppervlak.

Beschermgeesten

Deze thetasfeer is ook het gevaarlijkste niveau binnen het Droomboogsysteem omdat daar nog genoeg van ons bewustzijn over is om aan onze angsten vast te houden. Waaraan we ons op dit niveau ook vasthouden, zal zich onmiddellijk kenbaar maken in ons wakende leven. Dit is het doel van jouw drie totemzoogdieren – ze vertegenwoordigen elk een gave in onze natuur dat ons beschermt in de droomtijd. Daarom noemden de ouden hen altijd onze beschermgeesten. Jouw drie totemzoogdieren helpen je dus om je innerlijke visie op gepaste wijze tot uitdrukking te brengen in jouw wakende leven – met andere woorden. Ze geven je het vertrouwen om te beginnen met communiceren en die visie uit te breiden naar de wereld.

Delta – de manifestatiesfeer

Het deltabewustzijnsveld is de laatste grens van het menselijk bewustzijn. Op het deltaniveau van het bewustzijn verdwijnen alle dromen en beelden. Dit is de fase die bekend staat als de droomloze slaap. Alle mensen moeten elke nacht in deltaslaap gaan om hun psychische structuur gezond en intact te houden. Slaaptekort leidt echt tot een onvermogen om de delta slaapcyclus binnen te gaan. Het menselijk bewustzijn hoeft niet erg lang in de deltafrequentie door te brengen, maar duikt er elke nacht met korte fasen in. Hierdoor wordt de hele innerlijke psychische structuur gereinigd en opgefrist. Dit is vergelijkbaar met het opnieuw opstarten van een computer nadat deze de hele dag door meerdere programma’s heeft uitgevoerd. Het is alleen binnen de lege ruimte van de deltafrequentie dat een beeld zich opnieuw kan manifesteren in de wereld van wakend bewustzijn.

Angsten

De deltafrequentie is echt het rijk dat de mystici verlichting noemen. Als een mens deze staat binnengaat in zijn volledige wakende bewustzijn, is hij permanent getransformeerd. Elke nacht, wanneer we de droomloze slaap ingaan, keert ons bewustzijn terug naar zijn ware bron van onbeperkt potentieel. Veel mensen in de moderne wereld hebben problemen met hun gezondheid en in hun levens, die geworteld zijn in hun onvermogen om lang genoeg in droomslaap te blijven. In sommige gevallen gaan ze daar helemaal niet naar binnen. De oorzaak hiervan kan een externe factor zijn, bijvoorbeeld wanneer een moeder haar baby de hele nacht moet verzorgen. Het probleem kan ook dieper in de psychische structuur zelf liggen.

Het delta-gebied is de sfeer van de onderwereldwezens – insecten, reptielen en vissen. De onderwereldwezens zijn de bewakers van de collectieve angsten van de mensheid. Als iemand niet in staat is om een diepe slaap in te gaan, is dat waarschijnlijk te wijten aan een diepe weggestopte onbewuste angst. Het wezen, waar je het meest bang voor bent, houdt de sleutel vast om een specifieke angst te ontgrendelen, en achter die angst ligt een wereld van rust en ontspanning.

Onderwereld

De wezens van de onderwereld hebben ook grote invloed op ons wakkere leven. Het Droomboogproces zal je ook voorstellen aan je drie onderwereldtotems – totemdieren die bewust of onbewust door jou zijn gekozen. Deze drie wezens hebben het diepste geheim van allemaal – ze openen allemaal de laatste deur naar de sfeer van manifestatie. Specifieke angsten die diep in ons onbewuste liggen, voorkomen dat onze innerlijke visie zich manifesteert.

Zo is deze laatste fase van het Droomboogproces een ontsluiting van die angsten zodat het lichaam ze kan voelen en accepteren. In oude sjamanistische systemen van over de hele wereld is dit proces van het ontsluiten van onze diepste angsten bekend als ziele-heling. We moeten letterlijk de verloren delen van onze ziel, de geest ophalen. Het is in veel opzichten het spannendste onderdeel van het het hele Droomboogproces om een diep onbewust angstpatroon los te laten. Het lijkt op het deblokkeren van een innerlijke dam, waarachter een stroom van paranormale energie en informatie ligt. Terwijl deze energie wordt vrijgegeven, kunnen er allemaal buitengewone gebeurtenissen in ons leven plaatsvinden.

De droomboogbrug – Investeren in je dromen

De Droomboogbrug verwijst naar de symbolische en letterlijke weg die het bewustzijn inslaat, terwijl het de verschillende stadia van waken en slapen doorloopt. Het Droomboogsysteem introduceert ons een geheel nieuwe manier van naar de wereld en naar onszelf te kijken. Het kerndoel is om het menselijk bewustzijn te leiden om deze paden consequent te verbreden over onze innerlijke drempels. Hoe vloeiender het bewustzijn over de Droomboogbrug kan reizen, hoe meer ons hele wezen ontwaakt. In deze tijd praten we over het investeren van onze energie en ons geld voor verschillende projecten in de buitenwereld. Wat we ons niet vaak realiseren, is dat alleen onze dromen de moeite waard zijn om in te investeren. Onze dromen zijn de architectuur van onze uiterlijke levens, en als er een fout of ongelijkheid is tussen wat we willen en wat we hebben, dan is het antwoord altijd in onze dromen.

Interpreteren

Veel mensen proberen hun dromen te interpreteren. Ze willen graag weten wat hun dromen betekenen en welke mysteries ze verbergen. De ironie is dat het onze dromen geïnterpreteerd hoeven te worden, maar ons leven. De meesten van ons missen de innerlijke taal om de gebeurtenissen van ons uiterlijke leven te interpreteren, laat staan onze dromen. Het Droomboogsysteem geeft ons deze innerlijke taal en het systeem is gebaseerd op het uitgangspunt dat we elk op een groot ei zitten dat nog niet in ons DNA is uitgebroed.

Werken met het Droomboogsysteem is ook eenvoudig en vooral leuk. Iedereen houdt ervan te werken met dieren, en ze werken graag met ons samen. Omdat we zijn geëvolueerd uit dieren, herkennen we ze diep in ons, en ze herkennen zichzelf in ons. Zoals we hun schoonheid leren herkennen, beginnen we de onze duidelijker te zien, en als dat gebeurt, worden onze levens eenvoudiger, duidelijker en gevuld met een nieuw bewustzijn. De kers op de taart is, dat we ook gaan opbloeien. We zullen van binnen en van buiten opbloeien, omdat de aard van de dierenrijken vermenigvuldiging en overvloed betekent. Dergelijke welvaart is niet alleen voor onszelf, maar ook voor een hoger doel. Het is een doel dat mensen en dieren verenigt in een bewustzijn en dat het herstel van een duurzame staat van harmonie op onze prachtige planeet belooft.

Bekijk hier het overzicht van alle 192 totemdieren van de droomboog.

Klik hier voor meer informatie over de Droomboog en de Gene Keys.