Over mij, Robbert

Na een master in Bestuur van niet-Westerse gebieden volgde ik ooit een Master Practitioner NLP, Body Mind Language Coach/Trainer opleiding en maakte ik uitstapjes naar Geweldloze Communicatie, Healing Tao, I Tjing en diverse Astrologie.

Human Design (Hd) en Gene Keys (Gk) nodigde mij nadien uit om opnieuw en dieper te observeren (contempleren) en mijn patronen te doorgronden door herkenning en leren over frequenties in energie.  Nu ook meta en in praktisch (spiritueel)perspectief gekaderd. Zo werd ik met sleutel 1 in Human Design (Hd) Neptunes en Vissen als sterrenbeeld wederom uitgenodigd om mijn hoogste potentieel, mijn genius, te ontdekken en te be-leven. Ik werd me meer van de samenhang van mijn gaven en talenten, en van mijn manifestatie in trilfrequenties bewust.

Zo kan ik nu met Hd je bijstaan bij het maken van keuzes met gebruik van je innerlijke autoriteit, of je helpen je profiel vanuit systeemperspectief te bezien (ook handig in teams). Na Hd kwam ik naast Oosterse, over de samenhang van lichaam en geest, bij Westerse astrologie terecht.

Ik maakte vaker graag uitstapjes. Na mijn studie eerst nog als Koning Aap reisbegeleider, later als Internationaal Waarnemer tijdens diverse verkiezingen. Deze uitstapjes gaven invulling aan mijn behoefte aan avontuurlijke prikkels en aan voortdurend in ander gezelschap en omgeving willen verkeren. Tegelijk kon ik aan zoiets als rechtvaardigheid bijdragen. Een diep verankerde en onveranderlijke Kernwaarde in mij die aan politiek bestuurlijke belangstelling invulling geeft. Mijn basisbril om de publieke zaak, het algemene belang te willen dienen wordt ermee vervult. Deze diverse ervaringen, achteraf bekeken, paste ook prima bij mijn Hd profiel zo leerde ik later. Zo heeft iemand met een ‘.6’ profiel als ik diverse rollen in levensfases te doorlopen, om pas op latere leeftijd daadwerkelijk van dienst te kunnen zijn.

De Gene Keys werken hier weer aanvullend op. Zowel in diepte als verbreding. Het kern gerichte, het wezenlijke, het essentiële werd nu ook met geestelijk en eenheidsbewustzijn verenigt door naast ‘schaduw en gaven (talenten)’ kwalitatieve waarden (Siddhi’s) te onderkennen.

Aldus dit deel van mijn levenspad in het teken van Vis. Echter nu maken we de transitie mee naar naar een andere tijdgeest en dit verduidelijkt me waarom ik (pas) nu op dit vlak opleef. Ik mag met anderen van 3-dimensionaal naar 5-dimensionaal bewustzijn reizen.

Zo kan een Kernwaarden Bewustzijn (online) bijeenkomst als startpunt (ook voor teams) dienen. Onze Core Value Index (CVI) meet namelijk op een snelle en meest zuivere wijze onze onveranderlijke innerlijke drijfveren en kernwaarden.  Automatisch worden deze met wetenschap in de index verenigd en aan de in ons reeds verankerde archetypische kwaliteiten toegeschreven.

In mijn optiek wordt hiermee een verbinding en verbijzondering van de CVI met eerder hierboven genoemde esoterische instrumenten mogelijk en aanvullend. Ik zie dat ze in samenhang met veranderingen van onze tijd (einde Vissentijdperk en van 3d naar 5d bewustzijn) gebracht kunnen worden waartoe wij zelf en de wereld om ons heen collectief toe transmuteert.

Nu snap ik ook beter waarom zo’n kernwaarden bewustzijn traject mij onbewust heeft aangetrokken toen ik in 2012 partner werd van Taylor Protocols en de CVI vanuit 3d optiek begon te gebruiken.

Zo mocht ik van de CVI leren dat wij allen unieke archetypische combinaties van (daad)Kracht, (feiten)Kennis, (oprechte)visionaire Liefde en (zuivere)Wijsheid verenigen. Van deze unieke mix van waarden maken we individueel of collectief, alsmede praktisch of mentaal gebruik. Zo kunnen we bijdragen aan ons hoogste potentieel en onze gaven gaan onderzoeken en leven als aan de voor ons noodzakelijke DNA blauwdruk voorwaarden en specifieke condities is voldaan. Dan ontstaat er een energie die onze inzet optimaliseert en menswaardigheid verenigt. Zo’n gevoel en die flow bevordert onze innerlijke rust, vertrouwen en zelfsturing, en vergroot onze mentale (en geestelijke) weerbaarheid. Ook in een 1,5 meter economie. Het vergemakkelijkt en verdiept onze bijdragen in samenwerking. Stel je eens voor, zo’n samenhang en vereniging in een tijd waarin zelf bewust zijn en de noodzaak voor nieuw mondiaal elan in transformatie is verweven.

Als een vrijheid beminnend mens ben ik me inmiddels meer bewust hoe ik diverse protocols kan inzetten. Zo wil ik met regelmaat op zogenaamde sleutels, actualiteit en inzet van kernwaarden reflecteren. Ik doe dat met #Zelfbewustzijn_Checkups, #CVI_Kernwaarden metingen of met een #Broncode_Reading.

Voor info:

Website: kerngerichtinbedrijf.nl

Voor boekingen:

bel, app, mail of bezoek me.

Na onze kennismaking kan ik je een maatgericht voorstel doen.

Robbert coacht en adviseert met Kerngericht In Bedrijf leidinggevenden, teams en particulieren holistisch en van 3- Dimensionaal naar hoogste bijdragen op 5-Dimensionaal pad.

#hoogstebijdrage

#inzetbaarheid

#nieuwetijd

#anderelan

#menswaardigorganiseren

#bestezelf