De Levensboom, de Kabbala en Human Design

De levensboom is een belangrijk symbool in verschillende religies en culturen, zoals de Maya, Keltische, Joodse en Vedische. Het is een belangrijke verbinding tussen verschillende werelden. De levensboom uit de Joodse Kaballa heeft daarom ook model gestaan voor de persoonlijkheidschart van de Human Design.

Joodse Traditie

Kabbala betekent: Ontvangen of Traditie. Deze is moeilijk te begrijpen als je niet uitgebreid de Joodse religieuze teksten hebt bestudeerd, legt Rabbijn Ari Sollish uit. Het is zelfs zo, dat men de Kaballa het best pas vanaf het veertigste levensjaar kan bestuderen. De Kaballa was oorspronkelijk niet bedoeld voor de massa en bevat daarom veel cryptische omschrijvingen. Vanaf 1500 tijdens de renaissance gingen de geleerden daar anders over denken: De leer moest onder een breed publiek verspreid worden, omdat mensen dit nodig hebben om spiritueel te groeien.

De Kabbala gebruikt de levensboom om het leven en het universum weer te geven. Hierin staan kwaliteiten, valkuilen, mogelijkheden en beperkingen symbolisch weergegeven. Het zijn aanwijzingen hoe je met jouw aanleg, cultuur, opvoeding, opleiding, sociale omgeving jezelf kunt ontwikkelen. Net als in de Chinese en Westerse astrologie geldt in de Kabbala het principe van de microcosmos en de macrocosmos. De leer spreekt over twee soorten realiteiten: 1: de realiteit om ons heen, de spirituele werkelijkheid en 2: de realiteit binnen onszelf.

De Sefiroth

In de Kabbala ziet men deze realiteiten als 10 of 11 centra, die via kanalen met elkaar zijn verbonden. Dit principe van de verbonden centra zie je ook terug in de 9 centra van de Human Design in het menselijk lichaam. Zowel bij de Human Design als bij de Kabbala lopen de kanalen vanuit de basis via de andere centra naar de kroon. Net als bij de Human Design je de verschillende centra alleen in samenhang met elkaar interpreteren. Het is echter niet zo, dat de betekenissen van de Joodse Sefiroth (Kabbalacentra) exact dezelfde zijn als de betekenissen van de centra in een persoonlijke Human Design chart. Maar sommige centra komen vrij dicht in de buurt:

De Levensboom, de Kabbala en Human Design

1 Kether, de kroon, is vergelijkbaar met het Human Design Kruincentrum.

2 Chockmah, de wijsheid, is vergelijkbaar met het Human Design Ajnacentrum.

3 Binah, begrip, is eveneens vergelijkbaar met het Human Design Ajnacentrum.

– Daath, kennis, de onzichtbare, is weer niet direct vergelijkbaar met een Human Design centrum.

4 Chesed, Liefde, is vergelijkbaar met het Human Design G-centrum.

5 Geburah, discipline, kracht en strengheid, is vergelijkbaar met het Human Design Egocentrum.

6 Tipharet, de zonnevlecht, compassie, is vergelijkbaar met het Solar plexus centrum.

7 Netzach, ambitie, occulte intelligentie, is in sommige gevallen vergelijkbaar met het sacrale plexus, maar kan ook weer vergeleken worden met het Miltcentrum.

8 Hod, glorie, buigzaamheid, nederigheid, is moeilijk te vergelijken met een Human Design centrum.

9 Yesod, verbinding, de basis, is te vergelijken met het Human Design basiscentrum.

10 Malkuth, het koninkrijk, schitterende intelligentie, verheven boven alles is moeilijk te vergelijken met een Human Design centrum. Het zou eerder refereren aan alle centra tesamen.

Wil je meer weten over de Kaballa? Dan is deze videoreeks met Rabbijn Ari Sollish een interessante introductie.