De Codonringen, Ringen van Openbaring

Richard Rudd spreekt in zijn boek de Gene Keys vaak over de mysterieuze codonringen, ringen van openbaring. Deze ringen zijn groepen van aminozuren, die ons DNA vormen. Zij corresponderen met de 64 Gene Keys. Hieronder volgt mijn vertaling van Richard Rudds Engelse teksten over de codonringen:

Introductie van de Codonringen

De zogenaamde chemische familie in je lichaam bestaat uit een of meer codons. Er zijn in totaal 21 codonringen, elk met een specifiek aminozuur of stopcodon. De codonringen zijn transgene chemische families die werkzaam ziijn over hele genengroepen. Hierdoor komen bepaalde mensen van nature in paren en groepen samen en vormen uiteindelijk hele samenlevingen. De codonringen zijn de biologische machinerie achter wat de oosterse culturen ‘karma’ noemen. De manier waarop de codonringen in elkaar grijpen, vormt het geometrische verenigde veld dat de mensheid ondersteunt.

Naarmate muteert het menselijk DNA om de hogere frequenties te dragen die met de Grote Verandering (in 2027) komt. Dan zullen de 21 codonringen de mensheid in de biologische realisatie brengen van haar ware aard en eenheid. Elke codonring is verbonden met een specifiek aminozuur, chemische bestanddelen die door jouw lichaam wordt gebruikt om eiwitten te bouwen. Er zijn 20 belangrijke aminozuren. Je hebt de potentie om de verschillende combinaties van aminozuren in je lichaam te beïnvloeden. Je kunt zo je lichaam van stralende gezondheid opbouwen en de chemische basis voor alle hogere staten te katalyseren.

De ringen van Openbaring – in contemplatie

Richard Rudd maakte een video, waarin hij een korte inleiding geeft tot de Gene Keys Codon Rings. Hier zet hij een deel van hun rol en diepgang van het fundament van de menselijke evolutie uiteen. Richard is van plan meer te delen over de Codonringen in een toekomstige serie genaamd “The Rings of Revelation”. Voorlopig moet je de codonringen op je eigen manier te overdenken door de verbanden tussen elke Gene Key te onderzoeken. De thema’s die in het Gene Keys-boek worden gepresenteerd en je eigen innerlijke begeleiding. Lees een korte beschrijving van elke codonring hieronder:

De Ring van Alchemie

Aminozuur: Glysine, Gene Keys: 6, 40, 47, 64

Deze zeer krachtige genetische groep speelt een cruciale rol in de transformatie van de mens. Elk van deze vier Gene Keys zal je DNA transmuteren, zodat er geen tegenwerking in je lichaam meer is. De 6de Gave breekt de barrières in menselijke relaties af. De 40ste Gave smeedt deze nieuwe openheid in onze gemeenschappen. De 47ste Gave stelt ons in staat onze oude manieren te transformeren. En de 64ste Gave opent ons voor een nieuwe reeks mogelijkheden om op een nieuwe manier te leven. Het is de taak van deze codonring, om een proces van karma te activeren. Hierdoor manifesteren je hoogste subtiele lichamen zich direct door je fysieke lichaam. Door onze oude manieren te transformeren en ons open te stellen voor nieuwe mogelijkheden, zal dit diepe alchemistische proces geleidelijk vrede op aarde brengen.

De Ring van Lotsbestemming

Aminozuur: Asparagine, Gene Keys: 34, 43

In de Ring van Lotsbestemming komen twee grote krachten van evolutie en involutie samen. De menselijke bestemming zit gevangen tussen de polariteit van deze twee Gene Keys. Hierbij vertegenwoordigt de 34ste de menselijke drang om te evolueren en meer te worden. De 43ste vertegenwoordigt de goddelijke drang om de wereld van vorm te betrekken en er in te duiken. In de Ring van Lotsbestemming ontmoet de openbaring van de hogere gebieden en doordringt deze de majestueuze lagere gebieden van het lichaam. Het resultaat is pure versmelting. Aangezien de geest de materie binnendringt en deze met goddelijkheid doordrenkt. Het geheim van deze codonring is het geheim van timing. Door de eeuwen heen heeft het een grote waarheid in de oren gefluisterd van degenen wier inzicht voldoende ontwikkeld is om het te horen. Het leven is een mysterie waarin toeval en liefde samen dansen.

De Ring van Goddelijkheid

Aminozuur: Proline, Gene Keys: 22, 36, 37, 63

Diep verbonden met de ware betekenis van het Christusbewustzijn, hebben de Ring van Goddelijkheid en zijn vier genetische archetypen het vermogen om het hoogste bewustzijn in je wakker te maken. Zij zullen de uiteindelijke manifestatie van het volledige Goddelijke Wezen in de wereld brengen. De Ring van Goddelijkheid onthult een grote Waarheid (63) – alle mensen worden gelijk gemaakt in dit lijden (de 37de Gene Key van Gelijkheid). Twijfel maakt ons menselijk (de 36e Gave van de menselijkheid) en leidt ons tot Genade (de 22ste Gave) met betrekking tot hoe we anderen behandelen. Vanwege zijn verbinding met de 22ste Gene Key heeft deze codonring veel te maken met de transformatie van het menselijk bewustzijn door lijden. Het zal intense emotionele ervaringen en uitdagingen in je leven brengen, maar uiteindelijk gaat deze codongroep over verlossing.

De Ring van Vuur

Aminozuur: Lysine, Gene Keys: 1, 14

Wanneer het innerlijke goddelijke vuur door je DNA wordt vrijgegeven, ben je in staat tot wonderbaarlijke kracht. De Codon Ring van Vuur verenigt de twee Siddhi’s van Schoonheid en Vrijgevigheid. Als zodanig vertegenwoordigt het de energetische edelsteen in het hart van de schepping en het doel van het bestaan zelf. Om datgene te creëren wat eindeloos mooi is en het te doordrenken met het besef van deze eindeloze schoonheid. Genialiteit is nauw verbonden met dit idee van versheid en nieuwheid. Als je vuur brandt, wil iedereen zich om je heen verzamelen en genieten van je warmte en inspiratie. Maar wanneer jouw vuur slechts door een flikkering sterft, is het alsof je niet wordt opgemerkt. Als je vervolgens probeert je creativiteit weer aan te wakkeren door wilskracht, zul je uiteindelijk alleen maar grote compromissen sluiten met jezelf als met anderen. Voor de Ring an Vuur is het volledig leven of in rust zijn.

De Ring van Gaia

Aminozuur: Isoleucine, Gene Keys: 19, 60, 61

De Ring of Gaia bevat de blauwdruk dat alle wezens op aarde uiteindelijk weer in eenheid zullen leven. Deze genetische groepering maakt het mogelijk (of voorkomt) dat het bewustzijn zich tussen verschillende levensvormen beweegt en alle wezens op aarde op dezelfde inwijdingsreis met elkaar verbindt. Door de Ring of Gaia kunnen we zien hoe ons ecosysteem – de levende, ademende diversiteit van de blauw / groene planeet en al zijn levensvormen – voorbestemd is om zijn eigen innerlijke waarheid als één geheel te ontdekken. Deze codonring laat zien dat evolutie een kracht is die van binnenuit uitbreekt. En dat we om zijn geheimen te ontsluiten, alleen naar binnen hoeven te kijken. Alle levensvormen, of ze nu bewust of levenloos zijn, zijn ontworpen om kwantumeenheid te ervaren en samen zijn bestemming als één entiteit te ontdekken. De Ring of Gaia bevat de wijsheid dat alles, van het kleinste nanodeeltje tot de kosmos zelf, hetzelfde schitterende juweel van innerlijke waarheid in de kern heeft.

De Ring van de Mensheid

Aminozuur: Arginine, Gene Keys: 10, 17, 21, 25, 38, 51

De Gene Keys van deze codeonring ontsluiten de heilige wond in het hart van de mensheid en de reden voor al ons lijden. Als een van de meest complexe codongroepen vertegenwoordigt elk van deze zes Gene Keys een archetypisch aspect van het menselijke verhaal. Samen met alle mythische elementen betekent dit om een ​​mens te zijn. Omdat je vanaf het begin al gewond bent (25), moet je de strijd aangaan met je schaduwen (38), de beperkingen van je geest overwinnen (17), je behoefte om het leven te beheersen (21) opgeven en je ware zelf vinden (10) voordat je kunt ontwaken (51). Je kunt aan deze zeer diepgaande groep zien hoe diep wij mensen verbonden zijn door dezelfde fundamentele drama’s. Veel van de Gene Keys in deze codongroep hebben betrekking op liefde en het menselijk vermogen om op het gezag van het hart te vertrouwen. De eigenlijke blauwdrukken van onze menselijke bestemming en de toekomstige evolutie van de mensheid liggen opgerold in deze ring, samen met de zes essentiële menselijke eigenschappen die echt natuurlijk en inherent zijn aan onze soort.

De Ring van Illuminati

Aminozuur: Glutaminezuur, Gene Keys: 44, 50

De Ring van de Illuminati is uniek gecodeerd met de harmonische geometrieën van hogere evoluties. Terwijl dit codon ontwaakt door het menselijk genoom, zullen de hogere subtiele lichamen van de mensheid zichzelf organiseren in krachtige en samenhangende formaties van ontwakende wezens. Deze hogere sociale harmonie zal zich geleidelijk openbaren naarmate mensen het domein van het schaduwbewustzijn overstijgen en de harmonische blauwdruk realiseren die aan alle menselijke beschaving ten grondslag ligt. De mensheid heeft altijd de aanwezigheid van de Illuminati of ‘uitverkorenen’ gevoeld. We hebben ze verweven in onze legendes, dromen en zelfs onze complottheorieën. Gewoonlijk verkeerd begrepen, verwijzen de Illuminati naar een hogere evolutie van hemelse wezens of geascendeerde meesters. Deze zijn niet van ons gescheiden, maar personificaties van onze hogere natuur. We leven nu in de tijd van het samenkomen van de Illuminati. Het is een tijd van ongekende planetaire verandering, waar de harmonische velden ons naar binnen doen keren en geleidelijk ons ​​cellulaire DNA transformeren naar de hoogste manier van functioneren.

De Ring van Illusie

Aminozuur: Asparaginezuur, Gene Keys: 28, 32

Deze binaire genetische codongroep is gebaseerd op de illusie van de dood. Het is gecodeerd om de mensheid door de sluiers van oerangst, angst voor de dood en de angst om onvervuld te sterven te leiden. Op het schaduwniveau zorgden deze twee Gene Keys ervoor dat mensen hun leven blijven uitstellen, op zoek naar een gevoel van levensvervulling in de toekomst. Maar in de kern heeft deze codonring het potentieel voor de mensheid om de illusie van de dood helemaal te doorbreken. Het Ware Levensdoel is simpelweg jezelf honderd procent geven aan elk moment en volledig in het heden te leven. Op die manier wordt de illusie doorgeprikt.

De Ring van Leven en Dood

Aminozuur: Leucine, Gene Keys: 3, 20, 23, 24, 27, 42

De Ring van Leven en Dood is een complexe genetische codongroep die de vele processen beheert die mensen in en uit vorm brengen. Deze ring, die zich voortbeweegt in de kosmische krachten van schepping en vernietiging, is gebaseerd op verandering en de voortdurende mutatie van het leven. In feite is in alle cycli van fysieke cellulaire mutatie het leven geprogrammeerd om de archetypische processen te volgen die worden vertegenwoordigd door deze 6 Gene Keys. De geheimen ervan worden onthuld in de eenvoudige wijsheid van de vier edele waarheden en het achtvoudige pad dat door de Boeddha is achtergelaten. Alle leven is verandering en is dus onderhevig aan beëindiging, en alle waarheid ligt in het besef van het huidige moment. Een andere boodschap in de Ring of Leven en Dood is dat de chaos van het spel ten diepste moet worden vertrouwd en gerespecteerd. Spelen is de uitdrukking van genialiteit en genialiteit vindt altijd een nieuwe oplossing voor de uitdagingen die het onderweg tegenkomt.

De Ring van Licht

Aminozuur: Threonine, Gene Keys: 5, 9, 11, 26

De Ring of Licht vormt vier chemische codes die de blauwdruk bepaalt van hoe je lichaam lichtgolven opvangt, opslaat en omzet in energie. Door het magnetisme van je levende aura trek je de frequenties van licht aan of beperk je deze tot diep in de cellulaire structuur van je lichaam. Als je je leven uit angst leeft, beperk je magnetisch gezien de hoeveelheid licht die je DNA ‘aanraakt’. Hoe openhartiger je bent, hoe meer je hogere frequenties magnetiseert in datzelfde DNA. Alleen bij bepaalde frequenties kunnen bepaalde codes worden geactiveerd. Deze codonring richt zich op de centrale boodschap van de hele Gene Keys-transmissie – dat jij als mens de kracht uitoefent om bewust of onbewust de frequentie van het licht dat je lichaam binnenkomt te verhogen of te verlagen. Hierdoor verandert je realiteit via het medium van je DNA.

De Ring van Materie

Aminozuur: Alaline, Gene Keys: 18, 46, 48, 57

De Gene Keys van de Ring van Materie programmeren het menselijke incarnatieproces vanaf de conceptie tot aan het 21ste levensjaar. Door deze codonring dringt de geest voor het eerst door in de materie en geeft het zijn ware uitstraling vrij. Gedurende elk van deze cycli spelen de Gene Keys van de Ring van Materie een cruciale rol door het voortdurend testen van de buitenomgeving. In wezen zijn deze Gene Keys op zoek naar constante biofeedback zodat het kind zich op een gezonde manier kan oriënteren in de wereld. De drie fasen – fysiek, emotioneel en mentaal – worden bepaald door respectievelijk de 46e, 48e en 18e Gene Key, terwijl de 57de Gene Key nog diepere zaden van deze drie fasen legt tijdens de zwangerschap. Deze codonring is dus van enorm belang op ontwikkelingsniveau aangezien het de infrastructuur van onze fysieke, emotionele en mentale gezondheid regelt.

De Ring van Wonderen

Aminozuur: Triptofaan, Gene Key: 35

Als het enige hart van de Ring van Wonderen, brengt de 35de Gene Key het wonderbaarlijke de wereld in. Het opent allerlei mogelijkheden voor degenen die hun geest weer kind laten zijn. Voor het kind lijkt alles mogelijk – dit is de staat van grenzeloosheid. Om dergelijke stromen van wonderen te activeren, moet je je losmaken van de overtuigingen en beperkingen die door de wereld en degenen om je heen aan je geest zijn opgelegd. Door de geschiedenis heen zijn hebben mensen het mogelijk gemaakt om te vliegen, op te stijgen en dematerialiseren. Alles is mogelijk in de Ring van Wonderen. Het vraagt ons om de wetten van de vorm te overtreden en wonderen te doen, zodat mensen hun bewustzijn kunnen uitbreiden en hun hart kunnen openen voor een grotere manier van zijn.

Ring van Geen Terugkeer

Aminozuur: Tyrosine, Gene Keys: 31, 62

Dit mysterieus genoemde codon, de Ring van Geen Terugkeer, verwijst naar het evolutieproces dat plaatsvindt wanneer een hoger bewustzijn het keelcentrum van mensen bereikt. Het keelcentrum is waar de grootste menselijke inwijding plaatsvindt. Dit is de grote sprong van het 4de causale lichaam naar het 5de boeddhische lichaam. Als je eenmaal je waarheid begint te spreken en de hogere involutionaire stromen je stem beginnen te gebruiken om hun waarheden over te brengen, is er geen terugkeer. Op dit punt ben je voor altijd uit de lagere rijken gebroken, terwijl je de sprong neemt van aanbidding naar incarnatie.

De Ring van Oorsprong

Aminozuur: methionine (initiatiefnemer), Gene Key: 41

De Ring van Oorsprong speelt een opmerkelijke rol binnen de menselijke genetische matrix. Deze zogenaamde ‘Start Codon’ werkt als een sleutel voor de voordeur in de code zelf. Het is de markering in het genetische script waaruit al het leven ontspringt, de primaire voortvloeiing. Elk startcodon in elke cel van je lichaam is elektromagnetisch met elkaar verbonden. Dit is de basis van het holografische lichaam, dat op zijn beurt elektromagnetisch is verbonden met het holografische universum. Genesteld in het hart van de codon-ringmatrix bevindt zich de 41ste Gene Key. De Ring van Oorsprong pulseert met de broncode die deze vervolgens door het fractale netwerk van je lichaam en het universum verzendt.

De Ring van Welvaart

Aminozuur: Cysteïne, Gene Keys: 16, 45

Deze codonring is het meesterprogramma in je DNA om echte welvaart te activeren. Deze ring produceert een hoge frequentie en genereert een enorme overvloed in de genengroepen. De Ring van Welvaart laat zien dat hoe meer we onze middelen diversifiëren en verenigen, hoe succesvoller en efficiënter we zullen worden. Door de versmelting van menselijk talent in combinatie met de kracht van groepssynergie wordt alles mogelijk. Dit leidt tot de mystieke geheimen van de gilden – de genetische groeperingen van genieën die, wanneer ze worden samengebracht, welvaart exponentieel in onze beschaving kunnen ontketenen.

De Ring van Zuivering

Aminozuur: glutamine Gene Keys: 13, 30

De Ring van Zuivering begeleidt de mensheid om te evolueren door middel van progressieve cycli van reiniging en zuivering. Het neemt ons mee op een reis door de zuiverende vuren van bewustzijn waar onze wezens de greep op het verlangen beginnen op te geven. Als een van de grote genetische slagvelden van de mens is er nu een grote hoeveelheid wetenschappelijk bewijs dat zijn aminozuur, glutamine, koppelt aan verschillende functies en storingen in onze darmen. Symbolisch kan men een verband leggen tussen hoe effectief wij mensen ons verleden verwerken en hoe effectief ons lichaam afvalstoffen elimineert.

De Ring van Geheimen

Aminozuur: Beëindiger. (Stop Codon), Gene Key: 12

De 12de Gene Key is, samen met de 56de en 33de, gerelateerd aan de ‘stop’- of’ beëindiger’-codons. Op een puur archetypisch niveau kunnen de drie stopcodons – gezamenlijk bekend als de Ring van Beproevingen – worden gezien als drie grote mythische beproevingen die mensen testen op hun weg naar zelfrealisatie. Binnen het mysterie van de 21 Codon Ringen vormt deze 12de Gene Key een eigen ring binnen de Ring of Trials die bekend staat als de Ring van Geheimen. Pas wanneer je de hoogste piek van bewustzijn hebt bereikt, vindt de mythische gebeurtenis plaats – je geeft alles op wat je hebt bereikt. Je moet de vernietiging beproeven. Deze afgrond moet worden overgestoken om het hogere bewustzijn te laten aanbreken, en het doorkruisen van de dood is een symbolisch loslaten van je zuurverdiende kennis. Het is de ultieme zuivering waarin je je eigen dood ontmoet en in een hogere sfeer herboren wordt.

De Ring van het Zoeken

Aminozuur: Serine

Gene Keys: 15, 39, 52, 53, 54, 58

Deze codonring is het grote drukcodon in menselijk DNA. Elk van de 6 Gene Keys binnen deze groep drijft een aspect van de menselijke evolutiebeweging aan. In de schaduwfrequentie zorgt deze druk voor stress en angst. In de hogere frequenties wekt deze druk creativiteit en aspiratie op om op te stijgen naar een groter spiritueel ontwaken. Samen zorgen deze zes factoren ervoor dat u naar antwoorden zoekt die een einde kunnen maken aan het verlangen in u. Al het zoeken is daarom gedeeltelijk geworteld in ontevredenheid, en al het zoeken leidt je uiteindelijk naar binnen. Het is deze omschakeling die de enorme reservoirs van vitaliteit ontgrendelt die voor je beschikbaar zijn als je genoeg ontspant. Als je ziet dat al het zoeken gewoon het leven is dat naar zichzelf zoekt, begin je te stoppen met zoeken. Naarmate de druk in jou wegvalt, wordt de vitale energie in jou helderder en stralender.

De Ring van Beproevingen

Aminozuur: Beëindiger (stopcodon)

Gene Keys: 12, 33, 56

De 3 Gene Keys waaruit deze unieke codongroep bestaat, zijn gerelateerd aan wat de wetenschap de ‘stop’- of ‘beëindiger’-codons noemt. Dergelijke chemische leestekens, die zich gedragen als een zegel dat de plaatsen afsluit waar we energie lekken, spelen een ongebruikelijke belangrijke rol binnen de totaliteit van de genetische code zelf. Wanneer ze geactiveerd zijn, begint deze codonring de mensheid los te koppelen van de illusoire wereld van de uiterlijke zintuigen. Op een puur archetypisch niveau leggen de drie stopcodons van deze Ring van Beproevingen het grote dramatische script van de evolutie zelf uit en testen ze de mens op hun weg naar zelfrealisatie. Elk menselijk ontwaken moet de held of heldin van binnen wakker maken, en dat innerlijke wezen moet zijn mythische beproevingen onder ogen zien.

De Ring van Eendracht

Aminozuur: Valine

Gene Keys: 4, 7, 29, 59

De ultieme rol van de Ring van Eendracht is het zuiveren van menselijke relaties over onze planeet. Deze vier Gene Keys bevatten de collectieve codes om de menselijke familie tot realisatie van haar staat van hogere vereniging te brengen. Zij hebben lange tijd de menselijke relatiepatronen en hun disfunctioneren op onze planeet beheerst. De gecombineerde dynamiek van deugd met vergeving, toewijding en transparantie, vormt de basis voor een volledig nieuw fenomeen dat in de mensheid moet worden gezaaid: collectief leiderschap. Deze codonring ondergaat momenteel veel spontane mutaties in ons DNA en is direct verantwoordelijk voor een enorme verschuiving in de manier waarop wij mensen met elkaar omgaan, vooral via onze seksualiteit en geslacht.

De Ring van Water

Aminozuur: Fenylalanine, Gene Keys: 2, 8

De Ring van Water stuurt mensen op hun onvermijdelijke reis naar zelfrealisatie. Dit is de geweldige ring, die bestaat uit twee van de belangrijkste vrouwelijke Gene Keys in het menselijk genoom. De Ring van Water vormt met haar polariteit een soort eeuwige genetische knoop met de Ring van Vuur. Deze twee chemische families leiden ons langs het traject van ons lot en zorgen ervoor dat ons genetisch materiaal zijn tegengestelde match vindt. Zelfs diep in het lichaam vormen deze chemische families de oorspronkelijke blauwdruk voor het evenwicht van alle tegengestelde krachten in ons. Het is in het kruisvuur van deze twee codonringen dat in ieder van ons de mystieke acht wordt gesmeed. Deze eeuwige liefdesknoop diep in onze planetaire genenpool zet elke man en elke vrouw stevig op de menselijke reis.

De Ring van de Wervelwind

Aminozuur: Histidine, Gene Keys: 49, 55

De Ring van de Wervelwind is een genetische codongroep die de 49ste Gene Key chemisch verbindt met de Meestersleutel 55. Samen voeren deze sleutels momenteel een krachtige mutatie voor de mensheid uit, wat drastische veranderingen teweegbrengt op alle niveaus van de samenleving. Samen creëren ze de wedergeboorte van vrijheid, of de vrijheid van wedergeboorte. Het bijbehorende aminozuur histidine komt vrij tijdens een fysiek orgasme. Terwijl dit codon door het menselijk genoom beweegt, kan het worden vergeleken met een collectief orgasme – een spiraalvormige bewustzijnskracht die door het lichaam van de mensheid rimpelt en ons naar steeds hogere niveaus van eenheid en extase brengt.

Bekijk hier het schematisch overzicht van de Gene Keys en de codonringen.

Hoe zijn de aminozuren verbonden met de Gene Keys?

Door de unieke combinaties van de 64 permutaties van yin en yang (actief en receptief) te verkennen, kan een correlatie worden gevormd met de manier waarop aminozuren in een vergelijkbaar patroon in ons DNA worden opgebouwd. A G U C, de gebruikelijke aanduidingen voor de basenparen, kunnen worden weergegeven door vergelijkbare patronen van de bigrammen. Kijk naar de twee afbeeldingen hieronder om hierover te contempleren.

Beluister hier muziek ter inspiratie van de codonringen op spotify.